3 feb 2019

Årlig kontroll av brannsikringsutstyr

Solsiden 7 Boligsameie har en avtale med Norsk Brannvern om brannsikring og kontroll av brannsikringsutstyr. Som del av avtalen gjennomføres det en årlig kontroll i alle leilighetene i Solsiden 7. Norsk Brannvern vil gjennomføre befaring i uke 9 mellom klokken 17:00 og 21:00.

Befaringene gjennomføres slik:

 

Mandag 25. februar besøkes:

Nydalen Allé 27, 1. – 5. etg.

Tirsdag 26. februar besøkes:

Nydalen Allé 27, 6. – 9. etg.

Onsdag 27. februar besøkes:

Nydalen Allé 29, 1. – 4. etg.

Torsdag 28. februar besøkes:

Nydalen Allé 29, 5. – 8. etg.

 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil Norsk brannvern komme tilbake: onsdag 6. mars mellom kl. 17:00 og 21:00.


Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av brannslukker.

Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

 

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret på solsiden7@styrerommet.net. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

 

Vennlig hilsen

Styret Solsiden 7