29 nov 2018

Digital informasjon til eierne av leiligheter i Solsiden 7 – viktig informasjon!

Styret i Solsiden 7 vet at mange beboere i boligsameiet ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS vil om kort tid på vegne av boligselskapene sende en SMS fra nummer 1929 til hver enkelt boligeier, hvor de ber om samtykke til å sende digital kommunikasjon. Dersom du samtykker, vil blant annet årsrapporter, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver), brev og fakturaer kunne bli sendt pr. e-post. I tillegg vil enkelte varslinger bli sendt som SMS.

Styret i Solsiden 7 er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

Vi oppfordrer derfor alle eierne av leiligheter i Solsiden 7 om å gi samtykke til å motta digital kommunikasjon.