Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 11 mar 2011

Ikke lekeplass på Solsiden i denne omgang

Etter at sameiene Solsiden 1, 2 4 og 3 og 5 har gjennomført sine årsmøter, er det klart at d et ikke blir mulig å etablere lekeplass for barana påp solsiden i denne omgang.

Planen var å etablere en lekeplass på området mellom bygg 2 og 4, der det i dag er badmontonbane. Dette krever bruksendring. Minst 4 av de 6 sameiene måtte stemme for bruksendring.

Årsmøtene i Solsiden 1, Solsiden 2 og Solsiden 4 stemte mot bruksendring, mens årsmøteøt i Solsiden 3 og 5 stemte for. Solsiden 6 og 7 har ennå ikka hatt sine årsmøter. Men med ja fraa disse saameiene ville det likevel bare blitt 3 som stemte for.

Styret i Solsiden 7 kjenner ikke til alle begrunnelsene for å stemme mot, men vet at det bl.a. var redsel for støy fra lekende barn. Styret i Solsiden 7 vet at foreldregruppa på Solsiden har nedlagt et stort arbeid med planlegging av lekeplass. Styret i sosliden 7 beklager at det ikke i denne omgang blir mulig å legge til rette for barnefamilier på Solsiden.

Så langt vi kjenner til vil foreldregruppa nå jobbe videre med alternative løsninger.