Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 9 des 2010

Lekeplass for Solsiden-barna

9.12.2010:

En arbeidsgruppe med medlemmer fra alle boligsameiene på Solsiden arbeider med planer for en lekeplass for Solsiden-sameiene. Det har etter hvert flyttet mange småbarnsfamilier til Solsiden og behovet for en lekeplass for de minste barna har økt sterkt . Arbeidsgruppen har arbeidet i hele høst og planene begynner nå å ta form. Det arbeides med flere alternativer. Det mest aktuelle alternatiivet synes å være området mellom bygg 2 og 4 der badmintonbanen i dag ligger. Siden anlegg av en lekeplass medfører bruksendring, må endringen godkjennes av årsmøtene i sameiene på Solsiden våren 2011. Styret i Solsiden 7 mener at en lekeplass er viktig for bomiljøet på Solsiden og vil informere nærmere om planene etter hvert som de tar form.