30 aug 2018

Ny styreleder er på plass

På tirsdag 28. august ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling for å velge ny styreleder i forbindelse med at Christoph Morck flytter fra Solsiden. Ni seksjonseiere var til stede, og Børge Hofset ble enstemmmig valgt til å overta vervet. Han har lang erfaring med styrearbeid generelt, og har også vært styreleder hos oss i Solsiden 7 i flere år tidligere.