Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 15 jan 2014

Salg av faste P-plasser (plan P2)

Avantor er i ferd med å legge ut flere faste P-plasser med eksklusiv bruksrett i garasjeanlegget – plan P2 for salg. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvor mange plasser som kommer til salgs, hvor plassene kommer til å være, og hvordan dette vil påvirke eksisterende faste parkingsplasser på plan P2. Det er særskilt uenighet mellom noen beboere og Avantor om hva plassene nærmest portene kan brukes til, og styret er enig med beboerne om at denne uenigheten må være avklart før det blir aktuelt med et eventuelt salg av nye faste P-plasser.

Salgsprospektet er under utarbeidelse fra Avantor.

Frist for å melde sin interesse er foreløpig satt til 30. januar 2014. Beboere som er interessert i dette, bes ta kontakt med oss på solsiden7@styrerommet.net, så skal vi videreformidle kontaktinformasjon til rette vedkommende i Avantor.