Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 18 apr 2015

Sameiermøte 2015 avholdt

Årets sameiermøte ble avholdt tirsdag 14. april. Styret med forretningsfører gjennomgikk årsrapporten, med budsjett for 2015 og regnskap for fjoråret. Alle saker ble vedtatt og godkjent som foreslått i innkalling. I tillegg ble innmeldte saker diskutert på beboerdelen av sameiermøte etter den formelle gjennomgangen.