Endret: 13 okt 2018     Opprettet: 14 mai 2017

Stenging av vei

I forbindelse med avsluttende arbeider på Nydalsveien 18 og 24 samt fjerning av midlertidig vei/opparbeidelse av park nord for Nydalsveien 21, vil Nydalsveien være enveiskjørt i nordlig retning, fra Nydalsveien 21 til Nydalsveien 28, fra og med 15. mai medio oktober 2017. 

All utkjøring fra Nydalen p-hus, p-hus Nydalsveien 12-26 nord og p-hus Nydalsveien 28 vil være over Gullhaug bro. Det blir skiltet.