Endret: 16 nov 2019     Opprettet: 27 nov 2010

Dette bør du som eier og beboer vite om Solsiden 7

Generelt om Solsiden 7

Boligsameiet Solsiden 7 består av 82 seksjoner/leiligheter i Nydalen Allé 27 og 29. Sameiet har et styre som består av tre medlemmer og to varamedlemmer. Forretningsførsel for sameiet utføres etter avtale med OBOS Eiendomsforvaltning AS. Kontaktperson hos OBOS Eiendomsforvaltning er Marie Mindresunde Moen, Tlf: 22868261

Du bør for øvrig lese gjennom boligmappen din for å finnne viktig informasjon om leiligheten din.

Styret har FDV-permer med all teknisk informasjon om leilighetene i Solsiden 7. Ved behov, ta kontakt med styret.

Oppslagstavler

Det er installert digitale styretavler ved inngangene til NA 27 og 29. Se tavlene for aktuelle nyheter og kontaktinformasjon til styret. Det er også mulig for beboerne å legge ut informasjon på tavlene. Se instruksjon nederst på tavlene for hvordan du får din melding på skjermen.

Styret

1. Børge Hofset, styreleder, tlf. 41438940

2. Anders Trygg, styremedlem, tlf. 99505130

3. Ann-Kristin Wilvang, styremedlem, tlf. 98414625

4. Kjell Oskar Johansen, varamedlem

5. Jorun Wiig, varamedlem

Styrets e-postadresse og postkasse:

Styrets e-postadresse: solsiden7@styrerommet.net

Styrets postkasse er plassert i Nydalen Allé 27.

Forsikringer

Boligsameiets eiendommer er fullverdiforsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer 100 001 787. Forsikringen omfatter også bygningsmessige arbeider inne i den enkelte leilighet. Den enkelte seksjonseier må imidlertid selv sørge for å ha hjemsforsikring som dekker innbo og løsøre.

Postkasseskilt

Bestilles fra Servicegruppen AS via Internett (www.servicegruppen.no) eller fra en annen leverandør. Størrelsen på skiltene er standard postkasseskilt type ”Postkasseskilt ny type m/sort skrift”.

Navneendring på ringeklokke

Send en mail til styrets e-post adresse dersom du ønsker å få navnet ditt på ringeklokkelisten. Husk å skrive nummeret på leiligheten du bor i, samt hva du ønsker det skal stå på ringeklokken din.

Nøkler

Den enkelte beboer må selv skaffe ekstra nøkler ved behov. Nøkler til leiligheter kan files opp selv.

* Elektroniske blå/svarte adgangsbrikker kan skaffes via styret. Hvis man har mistet slike brikker, gi også beskjed til styret slik at adgang kan sperres. Brikker koster kr. 150 pr. stk.

* Systemnøkler til garasjeinnganger fra P1, P2 og P3/pappsøppelsjakten kan bestilles via styret og koster kr. 430 pr. stk.

* Nøkler til den lukkede delen av garasjeanlegget for beboere, må bestilles fra styret i Solsiden Utomhussameie.

* Nøkler til strømskap i enden av korridorene er standard OLH-nøkler, som kan kjøpes i de fleste jernvareforretninger

Heiser og flytting

Ved inn- og utflytting pass på å dekke over fotocellen for å unngå at dørene åpner og lukker seg. Om dørene holdes åpne for lenge kan det forårsake driftsstans. Vennligst vis hensyn til andre beboere ved bruk av heisen.

Parkeringsplasser

Solsiden 7 disponerer noen parkeringsplasser i parkeringshuset for utleie. Om du ønsker å leie en parkeringsplass, kan du ta kontakt med Avantor på kundesenter@avantor.no eller tlf 93090970, så kan de hjelpe deg. Husk å si ifra at du bor på Solsiden 7. 

Bilfritt Solsiden

Det er forbudt å parkere biler på fellesområdene på Solsiden. Kjøring inn på området er kun tillatt ved flytting, varetransport eller i forbindelse med sykdom og lignende. Ulovlig parkering kan medføre bøter. Nøkler til bommen ved hotellet kan lånes av styret mot et depositum. Henvendelse om lån av nøkler må gjøres til styret senest 3 dager før.

Det er også forbudt å parkere motorsykler på fellesområdene på Solsiden. Motorsykler kan parkeres gratis i garasjeanlegget.

Vaskeplass i garasjeanlegget

Det finnes gratis vaskeplasser for biler i garasjeanlegget i P3, ved utkjøring opp mot Nydalen allé.

Søppel

Søppelsjakter for papir og husholdningsavfall finnes mellom inngangene til nr. 27 og 29. Papp og esker skal deles i mindre deler (maks. 20x20 cm) før de kastes i sjakten for papir. Gjenstander som kan sette seg fast, må IKKE kastes i søppelsjaktene! Stort papp/papir-søppel kan kastes i egen container på snuplassen foran nr 27.

Det utplasseres containere for kasting av større gjenstander hver vår, høst, samt etter nyttår.

Det er forbudt å sette fra seg søppel og annet avfall ved søppelsjaktene utenfor blokkene samt i ganger/fellesområdene og i bodområdene!

VIS RESPEKT FOR NABOER OG MILJØET – HOLD SOLSIDEN 7 RENT OG RYDDIG!

Glass/metall og miljøavfall

Glass skal kastes i glasscontainer. Nærmeste container for glass/metall er plassert ved Bydelsadministrasjonsbygget på andre siden av elven ved Nydalsveien nr. 17. Ellers finnes containere for glass/metall samt miljøavfall ved Shell-stasjonen i Maridalsveien.

Reklame

Det leveres mye reklame i postkassene. De fleste kaster tydeligvis reklamen, noe som gjør at papirkurvene ved postkassene fyller seg hurtig opp og papir flyter ofte utover gulvet.

Styret ber derfor alle om selv å kaste uønsket reklame direkte i søppelsjakten for papir mellom nr. 27 og 29. Vi ber samtidig de som ikke ønsker reklame levert i postkassene, om å merke postkassene sine med ”Nei takk til reklame”. Klistrelapper med nei til reklame fås på posten.

Ro og orden

I henhold til husordensreglene for Solsiden 7 skal det være ro fra kl. 23.00 til kl. 08.00. Støyende oppussing som banking og boring skal unngås på kveldstid samt på søndager og helligdager. Større oppussingsarbeider samt fester o.l. som kan medføre støy, skal varsles i god tid på forhånd ved oppslag.

Se også menypunktet Husordensregler.

Røyking og sigarettsneiper

Styret mottar stadig klager på at noen kaster brennende sigarettsneiper ut fra terrassene. Dette er helt forbudt! Det kan være brannfarlig samt at brennende sigarettsneiper setter brennmerker og gjør skade på terrasser i andre leiligheter. Det er også røyking forbudt i alle innendørs ganger og fellesarealer.

Dyrehold

Det er lov å ha dyr i Solsiden 7. Hundeeiere må ikke la hundene tisse på plenen rundt blokkene våre eller rundt inngangsparier i fellesområdene. Hundetiss lukter og etterlater seg også gule sviaktige merker på gresset. Dette ser ikke vakkert ut.

Styret har også mottatt klager på avføring fra dyr i heiser og ganger. Det er uhygenisk og lite trivelig. Alle dyreeiere må fjerne ekskrementer etter sine dyr.

Vaktmester og renhold

Vaktmestertjenester for Solsiden 7 og resten av Solsiden utføres av RVS. Vaktmester er normalt til stede mandag og torsdag kl 0800-1500. Vaktmestertjeneste er felles for sameiene i Solsiden 7. Hvis man ser behov for vaktmestertjenester, ta kontakt med styret som vil videreformidle kontakt eller informasjon/oppdrag. Beboere er selv ansvalig for alt vedlikehold i egen leilighet.

Renhold i Solsiden 7 utføres av Royal Renhold. Kontakttelefon til vårt renholdsfirma er 92 42 50 07.

Oppvarming og varmtvann

Solsiden 7 har felles varmesentral med de andre sameiene på Solsiden. Vann til oppvarming samt forbruksvann leveres av Nydalen Energisentral som leverer miljøvennlig energi (jordvarmeteknologi). Nydalen Energisentral eies og drives av Avantor Drift AS.

Varmeanlegget er automatisk og lufter seg selv. Beboerne trenger ikke å lufte radiatorene i sine respektive leiligheter. 

Varmeanlegget er termostatregulert. Dette betyr at dersom det er tilstrekkelig varm i rommet, vil radiatoren slå seg av. 

Ved problemer med radiatorene kan eventuelt Roger Iversen kontaktes på telefon 95060401.

Feil inne i leilighetene

Feil som oppstår inne i leilighetene (f.eks. feil på elektrisk anlegg) er beboernes eget ansvar. Feil ved leiligheten som kan være reklamasjonsgrunn bør tas opp med utbygger (Ing. Gunnar M. Backe AS). For kontaktinformasjon med Ing. Gunnar M. Backe, se informasjonsboken som følger leiligheten.

Innbrudd i boder og sykkelbod

Vi var i perioder plaget av innbrudd i kjellerboder i Solsiden 7. For å redusere risikoen for innbrudd, ber styret alle om å kontrollere at alle dører til bodområdene alltid er skikkelig låst! Vi ber også om at ingen slipper ukjente inn i bygget. Vi anbefaler videre alle om å låse bodene med skikkelige låser og gjerne doble låser! Alle må dessuten være forsiktige med å oppbevare verdigjenstander i bodene for å unngå at eventuelle tyver blir fristet.

Styret oppfordrer også beboere til å være forsiktige med å plassere kostbare sykler i sykkelboden uten å låse syklene skikkelig!

Etter at elektroniske adgangsbrikker og videoovervåkning ble innført for fellesdørene, har vi ikke vært plaget med innbrudd i bodområdene.

Retningslinjer for sol- og vindskjerming mv.

Det er utarbeidet retningslinjer for solskjerming (markiser, persienner og screen), vindskjerming og utstyr på terrasser (bl.a. lamper). Informasjon kan fås fra styret. Utomhussameiet har utarbeidet retningslinjer for hva som kan gjøres av skjerming etc. på egne balkonger. Leverandør Kjell's markiser http://www.kjellsmarkiser.no har stått for de fleste leveransene.

Utelamper er av type Norlys Basel 660 med frostet glass.

Grilling

Det er forbudt å bruke kullgriller og engangsgriller. Det er tillatt med gass- og elektriske griller på terrasser. Alle må vise hensyn til naboer ved grilling.

TV

Solsiden 7 har sammen med de øvrige sameiene på Solsiden inngått en avtale med GET om digital-TV for alle leilighetene på Solsiden. Avtalen omfatter GETs grunnpakke og tyve valgfrie kanaler, og kostnadene inngår i felleskostnadene. Avtalen med GET omfatter også en del andre fordeler, bl.a. HD-PVR-boks (opptaksfunksjonalitet) til redusert pris. For å få tilgang til kanalene må man opprette et kundeforhold hos GET. Det gjøres ved å kontakte GETs kundesenter på tlf 21 54 54 54. Beboere som ønsker flere kanaler, ønsker å høre om andre fordeler eller har øvrige spørsmål, bes kontakte GETs kundesenter.

Internett og telefon

Beboerne må selve inngå avtaler om fasttelefon.

Styret har høsten 2010 signert en avtale med selskapet Lynet. Med denne avtalen har vi rask og rimelig internett via fiberkabel til alle leilighetene i Solsiden 7. Alle leiligheter ble fra 1. juli 2011 tilknyttet fiberkabel. Fakturering av basis internettlinje gjøres via felleskostnader. For oppgradering til høyere hastigheter må man etablere en egen avtale med Lynet. Se hjemmesidene til Lynet for oversikt over tilbud, eller kontakt Lynet på tlf 21993366. For andre spørsmål, ta kontakt med styret.

Problemer med avtrekk fra vifter

Styret har registrert noen problemer med dårlig avtrekk fra vifter i noen av leilighetene, spesielt i nr. 29. Bjerke ventilasjon AS som har installert viftene, har utført en rekke målinger og gjort en del forbedringer. Bl.a. er det montert ekstra utrekksvifter i kjelleren. Dette har gjort situasjonen langt bedre. På nyåret 2015 ble det utført et større vedlikehold hvor vifter og kanaler inn til de enkelte leilighetene ble renset. Dette har forhåpentligvis hjulpet på problemet for de fleste.

Utomhussameiet

Utomhussameiet er et felles sameie for alle boligsameiene på Solsiden. Utomhussameiet har eget styre som er valgt etter innstilling fra de enkelte boligsameiene på Solsiden. Utomhussameiet har ansvar for felles uteområder og administrerer felles vektmestertjeneste og andre fellestjenester for hele Solsiden. Spørsmål til Utomhussameiet fra seksjonseiere i Solsiden 7, kan rettes til styret for Solsiden 7.