Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 26 apr 2013

Byggeaktivitet i Nydalen

Tidligere i år flyttet alle Egmont-selskaper inn i Nydalsveien i sitt nye kontorbygg. Boligprosjektet Spikerverket i Nydalsveien har også fått innflyttere i sine to første bygg. Dette er første del av et større prosjekt, flere boligblokker skal bygges, og "Konica/Minolta" bygget skal også etterhvert rives og erstattes av nytt bygg.

I løpet av mårs måned 2013 flyttet StatNett inn i nytt hovedkvarter i Nydalen alle 33. Dette medførte et nytt, stort kontorbygg som nabo til Solsiden 7.

Så langt undertegnede har forstått er det mye omtalte "signalbygget" som skulle komme på Gullhaug torg utsatt eller skrinlagt. Dette var et 24 etasjers høyt og smalt bygg som skulle markere sentrum av Nydalen.

Det er også pågående byggeaktivitet på andre siden av Kristoffer Aamots gate, med de nye boligprosjektene Fernandas hage, Lillohøyden, FN10 (Fernanda Nissens gate 10), og Elvelunden.

Mer interessant for en del av boligeiere i Nydalen med barn, er trolig den planlagte barneskolen (1.-7 trinn) som har planlagt skolestart i 2016. Denne vil ligge ovenfor Lillohøyden på tomten som grenser mot Kristoffer Aamots gate og Sandakerveien.