Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 26 aug 2015

Containere blir satt ut uke 36

Det blir satt ut containere for kasting av rusk og rask mandag 31. august. De vil bli tømt jevnlig til over helgen.

Merk at det IKKE skal kastes spesialavfall som malingsartikler, kjemikalier, elektriske artikler og lignende. For slike gjenstander, bruk den lille gjenbruksstasjonen på Shell-stasjonen i Maridalsveien 262 der det passer, eventuelt kjør det selv til en gjenbruksstasjon.