Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 27 apr 2014

Informasjon og vedtekter for tildeling av plass

Informasjon om parkering

Noen leiligheter i Solsiden 7 har eksklusiv bruksrett til parkeringsplass i lukket område i parkeringshuset P2. For andre beboere er det mulig å leie parkeringsplass til redusert pris (i fellesdelen av garasjeområdet). I alt disponerer sameiet rett til 36 slike plasser. Avantor har indikert at denne reduserte prisen vil nærme seg den kommersielle over tid. Eksisterende avtaler justeres hvert år etter konsumprisindeks.

Avantor har per mai 2014 fortsatt til salgs 5 faste plasser i parkeringsanlegget. Disse vil bli fortløpende solgt til interesserte eiere av boliger i Solsiden. Se prospekt for detaljer.

Utover dette kan den enkelte etablere et leieforhold på kommersielle

betingelser mot Avantor Parkering AS (tidligere Nydalen Parkering AS) eller Europark (nevnt som Avantor i parkeringsbetlingelser).

Avantor administrerer per i dag tildelingen av plassene, og styret mottar (etter forespørsel) oversikt over tildelte plasser. Retningslinjene for å bli tildelt plass administreres av styret. Vedtekter fastsettes av sameiermøte. For kontaktinformasjon til rette vedkommende i Avantor, kontakt styret.

Følgende parkeringsvedtekter ble vedtatt på sameiermøte 2014-04-23.

Parkeringsvedteker for sameiet Solsiden 7

1. Plassene tildeles etter ansiennitet, beregnet fra søknadstidspunkt.

2. Kun eiere av seksjoner i Solsiden 7 vil få tildelt plass.

3. Fremleie av parkeringsplass er ikke tillatt.

4. Styret vil så langt det er plasser tilgjengelig, tillate opp til 2 plasser per leilighet.

5. Søknad om parkeringsplass sendes skriftlig eller på e-post direkte til Avantor. Avantor kontakter styret for godkjenning ved tvil om rett til plass.

6. Alle som leier parkeringsplass, inngår egen avtale med Avantor.

7. Leie blir fakturert direkte fra parkeringsselskapet, uavhengig av sameiet.

8. Oppsigelse av parkeringsplass gjøres direkte til Avantor.

9. Ved salg av leilighet opphører rettighet til plass i henhold til sameiets tinglyste rettigheter, og avtalen må sies opp med opphør som samsvarer med tidspunkt for ny overtakelse.