Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 13 jan 2011

Klage på utbygging av Nydalshøyden

Solsiden 7 har i dag sammen med Solsiden 3 & 5, Solsiden 1 og Utomhussameiet sendt klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om utbygging av Nydalshøyden. En utbygging av Nydalshøyden etter dagens planer vil få betydelige negative konsekvenser for Solsiden 7. Se nærmere informasjon samt klagebrev under menyen Hva skjer i nærmområdene.