Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 16 nov 2013

Økning av felleskostnader i 2014

Styret har sendt ut varsel om økning av felleskostnadene til alle eiere av leiligheter i Solsiden 7.

Vi vil gjøre det klart at det er andelen av de faste felleskostnadene som vil få denne økningen, og at det utgjør kun en del av beløpet hver beboer betaler inn hver måned. Andre kostnader som blir betalt sammen med fellesutgiftene, dvs. fellesavtale for Lynet internett, energikostnader for oppvarming/varmtvann, og Get kabel-TV (økning kr 20,-) vil ikke påvirkes av denne prosentøkningen. Reell økning fra dagens innbetaling vil variere noe fra leilighet til leilighet (avhengig av størrelse), gjennomsnittlig økning på fakturert beløp vil ligge på ca. 13,6%.

Årsaken til denne reguleringen er økte kostnader for sameiet, og ønske om ikke å gå med underskudd, slik at vi kan opprettholde vårt buffer til fremtidig vedlikehold. De økte kostnadene kommer delvis på grunn av avtaler om vedlikehold av og forbedring av uteområder (kostnader relatert til Utomhussameiet), og kostnader relatert til søppelanlegget. Vi vil her påpeke viktigheten av at beboerne følger angitte retningslinjer og skilting, slik at vi slipper unødige utgifter relatert til at folk setter fra seg søppel og andre gjenstander utenfor søppelnedkast og i boder/fellesområder, eller sender for store ting i nedkastene slik at disse tetter seg.

Vi vil også innføre et gebyr på kr. 400,- for utsteding av nye elektroniske nøkkelbrikker. Bytte av brikker som viser seg å være defekte vil ikke medføre noen kostnad.