Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 9 feb 2011

Økt høyde og areal på nybygg Nydalshøyden?

Avantor har nylig søkt dispensasjon fra arealnormen samt for å øke gesimshøyden på det nye bygget på Nydalshøyden. Solsiden 7 har svart på nabovarselet. Se under menypunktet hva skjer i nærområdet.