Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 8 feb 2014

Oppdatert prospekt og frist for salg av faste plasser i parkeringsanlegget

Styret (og andre som har meldt sin interesse) har nå mottatt oppdatert prospekt for salg av ytterligere bruksretter til parkeringsplasser i garasjeanlegget. Frist for å melde sin interesse til Avantor er satt til 24. februar 2014. Hvis det er flere beboere som skulle være interessert, se prospekt nedenfor.

Prospekt for bruksrett til parkeringsplass.