Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 26 apr 2013

Ordinært sameiermøte 2012

Årets sameiermøte vil bli avholdt 17.4.2012 kl 18 på Blu Radisson hotellet. Fristen til innlevering av forslag/punkter til behandling på sameiermøtet utløper 17.2.2012. På sameiermøtet vil to styreposisjoner være til gjenvalg. Interesserte beboere bør kontakte valgkomiteen v/ Terje Knudsen, mobil: 906 48 151, e-post: tknudse@online.no