Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 23 jan 2014

Sameiermøte 2014

Tidspunkt for ordinært sameiermøte i 2014 er satt til 23. april, kl 18.00. Informasjon skal være sendt til alle eiere av leiligheter i Solsiden 7. Nærmere informasjon med punkter for agenda, regnskap også videre, kommer senere via post.

Det er viktig å holde seg til frister for innlevering av forslag/vedtak, da dette må være på plass i innkallelsen som blir sendt ut i god tid før møtet.