Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 27 apr 2011

Vellykket sameiermøte i Solsiden 7

Tirsdag 26.april ble det ordinære sameiermøtet i Solsiden 7 boligsameie avholdt på Hotel Radisson Blu Nydalen.

Årsrapport og regnskap ble gjennomgått. Regnskapet for 2010 viser at Solsiden 7 hadde et overskudd på vel 147 000 kroner i 2010. Egenkapitalen i sameiet er solid, slik at sameiet har penger hvis det skulle oppstå forhold som må utbedres.

Sameiermøtet fattet ellers en rekke viktige beslutninger:

Vedtektene ble endret ved at det ble tatt inn en ny paragraf om sikkerhet. Ved denne endringen ga årsmøtet fullmakt til styret til å etablere videoovervåking i sameiets fellesområder. Styret vil vurdere dette som et preventivt tiltak hvis sameiet blir utsatt for innbrudd og herværk i framtiden.

Sameiermøtet vedtok ellers å inngå en fellesavtale med selskapet Lynet om etablering av internett-tilgang gjennomfiberbredbånd til alle leilighetene i Solsiden 7. Alle vil etter dette få en internettforbindelse med 5/1 mb ned/opplasting for 79 kroner pr. måned.

Til slutt vedtok sameiermøtet med stort flertall å gå inn for bruksendring av badmintonbanen mellom blokk 2 og 4 for etablering av lekeplass. Inntil videre vil det ikke bli mulig å foreta nødvendig bruksendring da 3 av boligsameiene tidligere har stemt mot slik bruksendring. Sameiermøtet ønsket likevel med vedtaket å gi sin støtte til foreldregruppa med tanke på å få til en bruksendring senere.

Under punktet valg ble Christoph Morck valgt til ny styreleder etter Børge Hofset som sa fra seg gjenvalg. Magnus Hjelstuen ble valgt som nytt styremedlem etter Afshin Shahabian som også sa fra seg gjenvalg. Tor Martin Aursland var ikke på valg og fortsetter i styret. Børge Hofset og Afshin Shahabian ble for øvrig valgt som nye varamedlemmer til styret for å sikre kontinuitet.

Terje Knudsen og Dragan Nicolic ble valgt til vagkomité for neste år.

Protokoll fra sameiermøtet vil ble lagt ut når den er klar.