Endret: 19 okt 2016     Opprettet: 10 nov 2010

Husordensregler for boligsameiet Solsiden 7

Husordensregler for beboere i boligsameiet Solsiden 7, Nydalen allé 27 og 29 vedtatt av ordinært sameiermøte i Solsiden 7 den 22.april 2008.

Generelt:

Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold for beboerne i Boligsameiet Solsiden 7. Husordensreglene er et supplement til boligsameiets vedtekter.

Ytre orden:

§ 1 Alle beboerne skal passe på at inngangsdører, dører til garasjeanlegg osv. er forsvarlig låst.

§ 2 Det er ikke tillatt å henge opp oppslag innen- eller utendørs i sameiet uten samtykke fra styret. Oppslag som ikke er godkjent, vil bli fjernet.

§ 3 Kjøring på eiendommen er kun tillatt i forbindelse med transport av/for syke og bevegelseshemmede og transport av tunge gjenstander. Parkering på eiendommen er ikke tillatt.

§ 4 Området rundt søppelsjaktene skal alltid se rent og pent ut, og det er ikke tillatt å sette søppel ved siden av sjaktene. Papp som kastes i søppelsjaktene (for eksempel pizzaesker og lignende) må deles opp i mindre biter for at pappen ikke skal sette seg fast. Glass skal ikke kastes med restavfallet, men leveres til kildesortering. Beboerne er selv ansvarlig for å kjøre bort store kolli som ikke får plass i søppelanlegget.

§ 5 Uten skriftlig samtykke fra styret har seksjonseierne ikke rett til å endre utvendige fasader, foreta bygningsmessige forandringer eller installasjoner, f.eks. endre farge, foreta utskifting av vindusglass, oppsetting av markiser, installere lamper og lignende, jf. § 6 i vedtektene for boligsameiet. Det er ikke tallatt å montere parabolantenner.

§ 6 Balkonger og terrasser skal brukes så det ikke er til sjenanse for andre. Grilling er kun tillatt ved bruk av gass- eller elektrisk grill. Tørkestativ, tørkesnorer og lignende bør ikke være høyere enn rekkverket på balkongen. Tepper og lignende må ikke ristes fra balkongene. Ved vask av balkong må man ta hensyn til naboene under.

Fellesrom:

§ 7 Det er ikke tillat å sette skotøy eller andre gjenstander i fellesgangene/utenfor inngangsdørene til boenhetene.

§ 8 Barnevogner som ikke er i daglig bruk settes i boenhetens bod. Barnevogner i daglig bruk settes i sykkelbod. Sykler må låses i sykkelstativ eller i sykkelbod.

§ 9 Dører til fellesområder skal til en hver tid holdes låst. Tap av nøkler må erstattes for eiers egen regning. Nøkler til fellesrom bestilles fra OBOS Eiendomsforvaltning.

§ 10 Alle beboerne skal ha like type postkasseskilt. Ved innflytting i Solsiden 7 sender OBOS Eiendomsforvaltning ut bestillingsblankett for postkasseskilt til alle beboerne og skiltene betales av boligsameiet. Ved senere bestilling av postkasseskilt må beboerne bestille skilt for egen regning. Beboerne er forpliktet til å følge sameiets standard. Beboerne kan ta kontakt med styret for nærmere informasjon. Dersom beboer ikke anskaffer postkasseskilt i henhold til sameiets standard, vil styret bestille dette for eiers regning.

Indre orden:

§ 11 Dyrehold er tillatt. Alle hundeeiere plikter å fjerne etterlatenskaper etter sine egne hunder. Det er videre båndtvang på sameiets område. Dyrehold skal ikke skape sjenanse hos naboene.

§ 12 Boenheten skal ikke benyttes på en slik måte at den sjenerer andre. Det skal være ro fra 23:00 til 08:00. Støyende oppussing som banking og boring på søn- og helligdager bør unngås. Støy i forbindelse med større oppussingsarbeider, fester og lignende varsles på oppslagstavle senest en uke på forhånd.

§ 13 Alle klager angående sameiets fellesområder og felles anliggender skal leveres skriftlig til styret, enten til sameiets postkasse eller i e-post. Henvendelser og spørsmål angående vaktmestertjenester, utendørsarealer, vann, varme, strøm og lignende skal gå via styret.