Endret: 24 jun 2018     Opprettet: 7 jun 2018

Tilgang for utrykningskjøretøy

Det kan være vanskelig å orientere seg innenfor området på Solsiden. Som det framgår av bildet er det totalt 15 husnumre, alle med adresse Nydalen Alle. Inngangene ligger på ulike høydenivåer med trapper som utvendig forbindelse. Nivåene er dessuten forbundet med tverrgående, smale, trappefrie passager for barnevogner, sykler, rullestoler mv.

 

Nummer 1, 15, 19 og 21 nås direkte fra Nydalen Alle.

Nummer 3, 5, 7, 11, 17, 23 og 27 nås enklest ved innkjøring gjennom bom ved Radisson Blu hotellet (grønn strek på bildet).

Nummer 9, 13, 25 og 29 nås enklest ved innkjøring gjennom bom fra Kristoffer Aamots gate, rett øst for broen (markert med gul strek på bildet). Kjør gangveien til høyre for rekkverket og opp på nordsiden av nummer 29. Derfra er det forbindelse helt fram til nummer 9.

Begge bommene er manuelle og åpnes med vanlig bomnøkkel.

Det kan være verdt å merke seg at nummer 11, 23 og 27 har inngang også på nedre nivå og kan derfor også nås fra Kristoffer Aamots gate.