19 aug 2019

Tid for opprydning

Avfallscontainere settes ut fra 9. til 16. september. Benytt anledningen til å rydde i leilighet og bod :)

Merk at det ikke skal kastes spesialavfall som malingsartikler, kjemikalier, elektriske artikler og lignende. For slike gjenstander, bruk den lille gjenbruksstasjonen på Shell-stasjonen i Maridalsveien 262, eventuelt kjør det selv til Haraldsrudsveien gjenbruksstasjon.